Endoskopisk Sleeve

Kirurgisk överviktsbehandling utan synliga ärr.

  • Hur går en behandling till?
    Ett gastroskop förs genom munnen ner till magsäcken. Ett antal stygn sätts via gastroskopet för att minska magsäcksvolymen. Du ligger kvar på uppvakningsenheten ungefär ett dygn för observation. Ingreppet tar ca 60 minuter och sker i narkos.

Endoskopisk Sleeve Gastroplastik (ESG)

Metoden endoskopisk sleeve gastroplastik (ESG) har funnits i cirka sex år. Den har ännu inte hunnit utvärderas lika mycket som traditionell gastric bypass och gastric sleeve. Långtidsresultat saknas vad gäller effekt och risker. Ingreppet får inte göras på personer med blödningsrubbning, stora övre magmunsbråck, pågående magsår eller tidigare magsäcksopererade. ESG är alltså ett ingrepp som i allmänhet ger goda resultat, men garantier kan inte utlovas för att ingreppet lyckas, lika lite som för andra fetmaoperationer. Resultatet beror på vårdteamets uppföljning och framför allt personens eget engagemang och hur noga denne följer föreskrifter av behandlingen och kostanvisningar.

Magsäckens volym minskas med cirka 80 procent genom att man syr av magsäcken från insidan till en rörformad struktur med hjälp av ett gastroskop. Det görs alltså inga snitt i huden. Följden blir att man i regel äter mindre och får en snabbare mättnadskänsla. Ingreppet görs i narkos. En stor fördel med ingreppet är att magsäcken kan återställas till normalt ursprung. Ytterligare stygn skulle kunna sättas vid en eventuell viktuppgång. Risker för att utveckla besvär i form av sura uppstötningar är lägre än vid en öppen gastrisk sleeveoperation. ESG-behandlingen kombineras med ett årslångt uppföljningsprogram, där du regelbundet har kontakt med dietist och terapeut för att komma in i nya hälsosammare vanor.

Hur mår man efter ingreppet?

De flesta upplever visst illamående och buksmärta den första tiden. Några får även kräkningar. Förebyggande medicin mot smärta och illamående ges. Första veckan efter ESG dricker du flytande kost. Veckan därefter börjar du med lättuggad mat för att sedan övergå till mer normal kost. Det är viktigt att äta långsamt och tugga maten väl.

Kan du få en Endoskopisk Sleeve Gastroplastik?

- om du har ett BMI mellan 30 och 40.
- om du är ellan 18 och 60 år.
- om du är beredd att förändra din livsstil med bra kost och motion.
- om du inte vill genomgå en traditionell överviktsoperation.

Vilka risker finns det med behandlingen?

Alla kirurgiska ingrepp har potentiella risker och komplikationer. Illamående, buksmärta och även kräkningar ses de första dygnen. Risker för allvarliga komplikationer är ändå lägre jämfört med en traditionell operativ överviktsbehandling. Komplikationer i form av blödning, hjärtarytmier, förändrad smakupplevelse, vätskeansamling runt magsäcken, propp i lungor och luft i lungsäcken finns dock beskrivna. Enstaka personer kan även ha långdragen buksmärta till följd av ingreppet.

Ett flertal studier visar efter två års uppföljning på väldigt positiva resultat av ESG. Över 75 procent av deltagarna uppnår en viktnedgång på mer än 10-20 procent, viket kan jämföras med enbart förändringar i kost och motion som resulterar i 3-5 procents viktnedgång under samma tidsperiod. Genom behandling med läkemedel uppnås i genomsnitt en viktnedgång på 5 procent under motsvarande tid.

I drygt 10 procent av fallen resulterar ESG i en viktminskning på mindre än 5 procent efter ett år, trots att ingreppet genomförts korrekt. Långtidsstudier kring de bestående resultaten av ESG saknas idag, men en studie har visat på en viktnedgång på 15 procent efter 5 år.

Räkna ut ditt BMI

Här kan du räkna ut ditt BMI (förhållandet mellan din vikt och din längd) för att få reda på om du, kvinna eller man, behöver göra en livsstilsförändring.

Boka tid


  Jag vill boka tid
  Jag vill bli kontaktad
captchaImg
Plats: Ashburn, US
Vill du boka tid eller bli kontaktad?

Fyll i formuläret att skicka. Vi kommer att höra av oss snarast möjligt.031 - 789 00 00

Ring oss.

info@endoskopisksleeve.com

Mejla oss.

Bilder

Vår partner

Akutläkarna